Forum Budowlane » Instalacje gazowe

Czy można budować na lini gazowej?

  • 1 wpisy
  1 grudnia 2008 14:05:04 CET
  Witam.

  Posiadam działkę (30 arów) położoną w niewielkim mieście, w terenie o zabudowie jednorodzinnej, niestety niemal przez środek działki przebiega gaz, według mapki wynika ,że są to 3 rury o oznaczeniu g100, g 400 ,g700. A więc budowa domu nie wchodzi w rachubę, słyszałem jednak ,że można wykonać mur oporowy i wówczas można dostać pozwolenie na budowę nie wiem jednak na czym to konkretnie polega.

  Mam więc pytania:

  na tej działce można cokolwiek wybudować? A jeśli tak to pod jakimi warunkami?
  śli nie to jakie może być inne przeznaczenie działki oprócz rolniczego?

  Dziękuje
  Piotrek
  • 605 wpisy
  1 grudnia 2008 17:36:14 CET
  Witam
  Nie można stawiać budynku na linii gazowych , pozdrawiam
  • 6 wpisy
  6 maja 2010 18:54:36 CEST

  Polecam ekspertów na stronie . Odpowiedzą na każde pytanie na temat gazu, pieców gazowych. Polecam także artykuły na temat bezpieczeństwa i standardów BHP, mi pomogły.

  • 10 wpisy
  6 września 2010 23:14:00 CEST
  Zgadzam się z opinią,że nie można budować domu na linii gazowej,zresztą chyba nawet nikt nie dostałby pozwolenia na coś takiego.
  • 597 wpisy
  5 lutego 2011 14:37:02 CET

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA GOSPODARKI

  z dnia 30 lipca 2001 r.

  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

  (Dz. U. z dnia 11 września 2001 r.)

  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42) zarządza się, co następuje:

  § 10. 1. Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach - nie mniej niż 20 cm, jeżeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji równolegle do podziemnego uzbrojenia.
  2. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których mowa w ust. 1, po zastosowaniu płyt izolujących lub innych środków zabezpieczających.
  3. Przy układaniu gazociągów w drugiej klasie lokalizacji równolegle do istniejącego gazociągu, odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi gazociągów o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem "DN":
  1) do DN 150 włącznie - nie powinna być mniejsza niż 1,00 m,
  2) powyżej DN 150 do DN 400 włącznie - nie powinna być mniejsza niż 1,50 m,
  3) powyżej DN 400 do DN 600 włącznie - nie powinna być mniejsza niż 2,00 m,
  4) powyżej DN 600 do DN 900 włącznie - nie powinna być mniejsza niż 3,00 m,
  5) powyżej DN 900 - nie powinna być mniejsza niż 3,50 m.
  4. Jeżeli są układane równolegle gazociągi o różnych średnicach, odstęp między nimi ustala się, biorąc pod uwagę większą ze średnic.
  5. Odległości i wymagania dla gazociągów budowanych w obrębie dróg, linii kolejowych oraz napowietrznych linii wysokiego napięcia i kabli energetycznych oraz innych obiektów budowlanych określają odrębne przepisy.

  Najłatwiej będzie iść do UG czy UM i zapytać o Warunki zagospodarowania przestrzennego dotyczące tej działki. Tam wszystko pisze.

Szybka Odpowiedź